Disclaimer
SDG Meetings besteedt uiterste zorg aan een zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijke website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarbij kan SDG Meetings niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.sdgmeetings.nl. Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met SDG Meetings (06-53833479) of een bericht te sturen naar aad@sdgmeetings.nl.

Auteursrechten
Het beeldmateriaal op SDG Meetings is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming worden gebruikt. SDG Meetings heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te maken op auteurs- of beeldrechten van derden. Als u van mening bent dat SDG Meetings het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden wordt u verzocht ons dit per email te melden zodat we deze fout kunnen corrigeren.
 
Links naar externe sites 
Het is mogelijk dat via de website van SDG Meetings toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. SDG Meetings is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of websites.